Geodezja prawna

Jesteśmy wyspecjalizowani w geodezji prawnej i oferujemy szeroki zakres usług w tej dziedzinie:

 • przeprowadzamy podziały działek i nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tworząc odpowiednią dokumentację i mapy;
 • dokonujemy pomiarów terenowych i ustalamy precyzyjne punkty graniczne nieruchomości;
 • przywracamy na terenie nieruchomości znaki graniczne, które mogły ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu;
 • przeprowadzamy pomiary i analizy w celu dokładnego ustalenia przebiegu granic między nieruchomościami;
 • tworzymy dokumentację i mapy potrzebne do rozgraniczenia nieruchomości, szczególnie w przypadku sporów granicznych;
 • przeprowadzamy aktualizację danych ewidencyjnych dotyczących gruntów i budynków w ewidencji gruntów oraz ewidencji budynków;
 • sporządzamy mapy, które są niezbędne do celów prawnych, takich jak sporządzanie umów, rozgraniczeń, spadków czy innych czynności prawnych dotyczących nieruchomości;
 • przygotowujemy wykazy synchronizacyjne, które są stosowane w celu dopasowania danych ewidencyjnych do stanu faktycznego nieruchomości;
 • opracowujemy wykazy zmian danych ewidencyjnych nieruchomości, które są wynikiem dokonanych zmian w strukturze nieruchomości lub jej użytkowaniu;
 • pomagamy w ustalaniu i uregulowaniu stanów prawnych dotyczących nieruchomości, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami prawa;
 • przeprowadzamy pomiary i ustalamy linie brzegowe cieków wodnych, co ma istotne znaczenie w prawidłowym ustalaniu granic nieruchomości nadwodnych.

Zachęcamy do kontaktu z naszą firmą!

urządzenie do pomiaru geodezyjnego