Geodezyjna obsługa budownictwa

Nasze usługi z zakresu geodezyjnej obsługi budownictwa dotyczą budowy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, dróg, rzek, hali przemysłowych, produkcyjnych oraz magazynowych, sieci telekomunikacyjnych, sieci energetycznych, sieci gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych oraz ciepłowniczych. W szeroki zakres usług, które realizuje nasza firma, wchodzą:

  • mapy do celów projektowych – tworzymy mapy niezbędne na etapie projektowania różnego rodzaju obiektów;
  • inwentaryzacje powykonawcze – przeprowadzamy pomiary i inwentaryzacje obiektów po zakończeniu budowy. Ta usługa jest przydatna przy odbiorze inwestycji, aktualizacji dokumentacji technicznej oraz w przypadku konieczności wprowadzenia zmian czy modernizacji;
  • wytyczenia budynków oraz sieci uzbrojenia terenu – dokonujemy precyzyjnych pomiarów i wytyczeń, które umożliwiają poprawne umiejscowienie budynków oraz sieci infrastruktury technicznej,
  • pomiary elementów wodnych, takich jak przekroje rzek, pomiary wałów przeciwpowodziowych czy inwentaryzacje obiektów wodnych dla zapewnienia bezpieczeństwa i efektywnego zarządzania infrastrukturą wodną.

Zapewniamy pełne wsparcie geodezyjne na każdym etapie realizacji inwestycji, w tym kontrolę geodezyjną w trakcie budowy, monitorowanie przemieszczeń i odkształceń terenu oraz sporządzenie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do kompletnego zakończenia inwestycji.

wykonywanie pomiaru geodezyjnego